SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP-informacja z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP, które rozpocznie się 15 września 2018 roku. Kurs zostanie przeprowadzony według  zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r.

Szkolenie trwa czternaście dni zajęciowych. Przed szkoleniem zostanie zorganizowane szkolenie wstępne BHP dla członków OSP (kursantów). Szkolenie jest przeznaczone dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żarskiego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Kartę skierowania na szkolenie należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 1 września 2018 r.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Dostarczenie wypełnionego skierowania wg. wzoru dostępnego poniżej (w tym zgodnie z oświadczeniem na skierowaniu posiadanie ubezpieczenia NNW, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz umundurowania i wyposażenia osobistego).
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

Karta skierowania na szkolenie podstawowe OSP:        (plik .pdf)    (plik .docx)

Kierownikiem szkolenia jest mł. asp. Paweł Brela – tel. 683630717, e-mail: p.brela@straz.zary.pl