KOLEJNI WYSZKOLENI DOWÓDCY OSP

W dniu 08 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach zostało zakończone szkolenie „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP”. Celem szkolenia było zapoznanie strażaków ratowników OSP z następującymi zagadnieniami:

 1.  Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej;
 2.  Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych
 3.  Rozpoznanie i prowadzenie działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi
 4.  Kierowanie działaniami ratowniczymi
 5.  Wprowadzanie decyzji podczas akcji gaśniczych
 6.  Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych
 7.  Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym
 8.  Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami
 9.  Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
 10.  Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
 11.  Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych
 12.  Współpraca z mediami

 Zajęcia czytaj więcej...

NABÓR NA SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM DLA CZŁONKÓW OSP (DOWÓDCÓW OSP)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP. Szkolenie będzie trwało pięć dni:

 • 1 dzień: 23 listopada 2019 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;
 • 2 dzień: 24 listopada 2019 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;
 • 3 dzień: 30 listopada 2019 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach;
 • 4 dzień: 07 grudnia 2019 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach;
 • 5 dzień: 08 grudnia 2019 r. godz. 10.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

 • złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru;
 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku (zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP)

Wzór karty skierowania na szkolenie czytaj więcej...

SZKOLENIE NACZELNIKÓW I KOMENDANTÓW GMINNYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie planuje przeprowadzić szkolenia:

 • 26-27 października 2019 r.Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • 30 listopada – 01 grudnia 2019 rKomendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydat kierowany na szkolenie Naczelników OSP powinien spełniać poniższe warunki i posiadać wymagane dokumenty:

 • wypełnione skierowanie,
 • wiek – nie przekroczone 65 lat,
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do przedłożenia w pierwszym dniu szkolenia).

Kandydat czytaj więcej...