SZKOLENIE Z BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W JASIENIU

22 listopada 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu – w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – odbyło się otwarte szkolenie zorganizowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego oraz Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia. Zastępca Komendanta Powiatowego – bryg. Paweł Hryniewicz przedstawił zagadnienia dot. ochrony przeciwpożarowej w tym bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, Dowódca JRG w Lubsku – st.kpt. Norbert Kawka zaprezentował założenia kampanii oraz zalety wczesnego  wykrycia obecności tlenku węgla i dymu, zademonstrował sposób montażu i użytkowania czujek dymu i tlenku węgla. W szkoleniu uczestniczyły również Pani Małgorzata Najdek – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Cecylia Rak – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej ze Starostwa Powiatowego w Żarach. Kampanię wspierał zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu. Losowo wybrani uczestnicy szkolenia otrzymali czujki czadu i dymu ufundowane przez Starostę  Żarskiego Janusza Dudojcia. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZA PRZYBYCIE!

Kolejne szkolenie odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy ul. Wojska Polskiego 2. ZAPRASZAMY!

STRAŻACY DZIECIOM – W RAMACH AKCJI ,,BEZPIECZNE WAKACJE” I REALIZOWANEGO PROJEKTU

W ramach realizowanego projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim …,” w dniach od 18 do 20 czerwca 2018 r. w Sieniawie Żarskiej, Olbrachtowie (Gmina Żary), Górzynie (Gmina Lubsko), Łęknica ( Gmina Łęknica) odbyła się kampania informacyjna dla 315 dzieci w wieku 8-14 lat ze czytaj więcej...

BEZPIECZNE WAKACJE W RAMACH PROGRAMU „STRAŻACY NA POGRANICZU POLSKO – SAKSOŃSKIM”

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W ramach projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim …,” w dniu czytaj więcej...