Rzecznik Prasowy

bryg. mgr inż. poż. Grzegorz Lisik


W sprawach informacji prasowych proszę kontaktować się telefonicznie nr tel.
+48 683630707 bądź e-mail: g.lisik@straz.zary.pl. Nr fax. do KP PSP Żary +48 68 363 07 21


Do zadań rzecznika prasowego należy:
informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu lub miasta;
po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej udzielenie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
koordynowanie przekazywania informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
uczestniczenie w kształtowaniu  strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu lub miasta dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.