Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Żarach


Kadra

Pojazdy

   

W Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej obowiązuje następujący rozkład czasu służby :

- codzienny - obowiązujący dowódcę jednostki, zastępcę dowódcy jednostki

- zmianowy - obowiązujący pozostałych strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej.

Zmianowy rozkład czasu służby polega na pozostawaniu przez strażaków w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej na zmiany liczące 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od służby.


Do podstawowych zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

Wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.

Prowadzenie doskonalenia zawodowego.

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

Współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi służbami ratowniczymi.

Utrzymanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych.